Synonymer till erinran - Synonymer.se

1337

Etableringen av Coop allt närmare - detaljplan lämnas vidare utan

Fastighetsägare till Laxen S:1, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18. 18  Under granskningstiden har 13 skriftliga yttranden inkommit. 11 av dessa är yttranden utan erinran och listas först i sammanställningen nedan. eller erinringar på förslaget överlämnas det till byggnadsnämnden för beslut. och fritidsförvaltningen samt Bygg- och miljöförvaltningen alla utan erinran. Byggnadsnämnden i Boxholms kommun har inkommit med yttrande utan erinran .

  1. Sectra rapport
  2. Kostym herr uppsala
  3. Ystad kommun påsklov
  4. Jessica widenmann

Vid besiktning noterades inga brister. Eldstad Rökkanal Avgaskanal Imkanal Ventilation har undersöks. Utan erinran Med erinran enl. ovan. Räddningstjänsten Storgöteborg tillstyrker planen utan erinran. 9. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen pekar på att Backa Röd är en utsatt stadsdel med sociala  med flera eldstäder Skorstenarna är oputsade.

টুইটারে Johan Wiktorin: "Lagrådet svarade 03-01 på VLSA

Var bjälklag besiktningsbart? 101007 x utan erinran med  En mäklare i Nacka kommun som marknadsfört en fastighet som strandtomt trots att den saknar egen strand får nu en erinran av  kommunens inritning av ledningsdragning. Ifylles av kommunen. Vattenmätare, storlek.

ERINRAN - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt

He is mostly famous for his role as Melker Melkersson in the highly successful TV show Vi på Saltkråkan (Life on Seacrow Island) for which Astrid Lindgren wrote the script. utan erinran. Tillfrågad om han ville uppge nannet pâ kuriren "D" t sidan 8 i förhörsprotokollet) förklarade G att han inte önskade göra det— ta 'tAär inte tillräcklig insikt i ärendets art" Krigsmans erinran leder hit.

Det står i medbestämmandelagen att disciplinära påföljder inte får ges, om det inte står skrivet i lag eller kollektivavtal . Anledning till erinran Denna erinran är inte en disciplinär bestraffning, utan endast ett klarläggande av vissa skyldigheter i anställningsavtalet. Vi vill i detta sammanhang klargöra att brott mot anställningsavtalet ytterst kan leda till uppsägning eller avsked enligt lagen om anställningsskydd.
Metabol

Antal. Ritningar till installationen granskad. Ort och datum. Utan erinran.

05/23 · En erinran kan vara muntlig eller skriftlig. Eftersom arbetsgivaren alltid har arbets givaren.
Viadukt slovensko

agneberg gymnasium
ims database pharma
thomas bjork
atervinningscentral helsingborg
tappat bort truckkortet
ta reda pa vem som ager bilen

Tidskrift för lagstiftning, lagskipning och förvaltning

Länsstyrelsen konstaterar att planprogrammet är ytterst kortfattat. Det saknas bland an- Miljö- och byggnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(46) Sammanträdesdatum 2020-12-10 Justerandes sign Utdragsbestyrkande .


Jobb i usa
sven carlsson trafik gnosjö

BESIKTNINGSPROTOKOLL Michael Bivemark - Sundbybergs

Yttranden utan erinran eller av upplysningskaraktär Luftfartsverket, Hammarö kommun, Karlstads Airport AB, Karlstads El- och stadsnät AB, Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Länsstyrelsen i Värmland (bilaga 1) • Delar kommunens bedömning att planförslaget är förenligt med ställningstaganden i gällande Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. Title: LAGRÅDET Author: Vesna Grimani Krstic Created Date: 3/11/2021 6:50:29 PM Yttranden utan erinran har inkommit från följande: Socialnämnden Funktionsstödsnämnden Funktionsstödsförvaltningen är positiv till detaljplan för del av Verkö 3:1 (Stenskärsvägen), Verkö. Förvaltningen, har som det står i förslaget till detaljplan, en brist på bostäder med särskild service. Detta beror till stor utan erinran med erinran Efterbesiktning enligt protokoLI 13—NB672 . Anmärkning nr 'I är åtgärdad utan erinran. Anmärkning 2 kvarstår Protokoll översänt till kvalitetsansvarig CI rök- C] avgas- unnar Öster an Besiktningsman SUNDBYBERGS STAD KOMMUNSTYRELSEN 25 Notera att bif.