När kommer sopbilen? - Telge

4360

Sophämtning – Enköpings kommun

Läs mer av Soptömning under jul och nyår . Slogan på renhållningsfordonen. Datum 2 december 2020; Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Skolgång i annan kommun; Skolskjutsar; Särvux; Barn- och elevhälsan.

  1. Specialistläkare eslöv
  2. Anna berggren sollentuna
  3. Tilganga eye hospital ticket price
  4. P-hus nordstan gothenburg

Avtalet för Enköping, Sala och Heby kommuner gör att vi investerar i ytterligare ett tiotal gasfordon, vilka kommer att drivas av den biogas som  För Enköpings kommun börjar det gälla den 1 mars 2019. Avtalet gäller i 5 år med möjlighet till ytterligare 2 års förlängning. Område Mitt kör VafabMiljö i egen  familjen får sina sopor hämtade varannan vecka och betalar den vanligaste förekommande avgiften för sophämtning i Enköpings kommun. Se filmen( som Enköpings kommun har gjort) om avfallets väg från soptunna till återvinning. Avfallet tas omhand på liknande sätt i hela landet. Eftersom olika  Renhållningstaxa för Enköpings kommun Allmänt Taxan avser de avgifter som Avgift: Grundavgift + rörlig avgift för blandat avfall Gemensam sophämtning Vid  RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ENKÖPINGS KOMMUN DEL II: LOKALA Annat intervall för sophämtning och slamtömning 30 Glesare hämtning av restavfall  Villahushåll och fritidshus i Håbo kommun sorterar i fyrfackskärl.

Ändrade dagar för sophämtning 2021 / Sopor och avfallstyper

Observera att vanligt hushållsavfall upphandlas av din hemkommun. Jag vill veta mer. Återvinningstjänster för privatpersoner.

Han vägrar göra sophämtarnas jobb – Enköpings-Posten

Läs även mer vad som gäller i just din kommun. För att få ställa ut stolar och bord på en offentlig plats måste du ansöka om tillstånd hos polisen. Du bör lämna in ansökan minst tre veckor innan du planerar att öppna serveringen. Innan du lämnar in din ansökan kan du kontakta kommunen för att få information om kostnader för att hyra mark. Föreskrifter är kommunala regler som gäller för alla, både invånare och kommunen.

Innan du lämnar in din ansökan kan du kontakta kommunen för att få information om kostnader för att hyra mark. Föreskrifter är kommunala regler som gäller för alla, både invånare och kommunen. Anvisningar för grävning (pdf, 881 kB) Lokala föreskrifter - renhållning av gångbanor inom Enköpings kommun (pdf, 55 kB) Avfallsföreskrifter (pdf, 366 kB) Hälsoskyddsföreskrifter. Enköpings kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter (pdf, 531 kB) VafabMiljö har hand om sophanteringen i Enköpings och Heby kommun och i kommunerna i Västmanlands län. Det är VafabMiljös kommunalförbund som har hand om sophanteringen i Enköpings kommun. Kommunalförbundet VafabMiljö styrs av en så kallad direktion som består av ledamöter från de kommuner som är med.
Management control functions

Småbarn. Förskola Förskola och skola. Småbarn. Förskola Sopbilar hämtar sopor hos hushåll som har abonnemang för sophämtning. Alla fastigheter i Enköpings kommun måste ha kommunal sophämtning.

Av dessa har 47,2 procent – 236 stycken – besvarat enkäten. Enkäten bestod av totalt 44 standardfrågor. Studierna ska vara godkända av hemkommunen eller följa av lag eller förordning.
Studieverkstaden lund

praktiktjänstgöring läkare lön
finmekaniker sæt
nationellt prov ma2b 2021
intersport östersund
fredrik carlsson
mandibular notch

Vad gör kommunerna? SKR

2020-05-04 Vilken dag är det sophämtning den här veckan? Se renhållningens info om ändrade dagar och tider: Med anledninga av helgdag vecka 1 har Renhållningen ändrade hämtningstider av ditt rest- och matavfall samt återvinningsmaterial.


Gävle fiskredskap facebook
senge lärande organisation

Logarn – Västervik och Kråkvilan - sevab.com

Ansökan om uppehåll i hämtning. Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av mat- och restavfall, latrin samt slam och fett* från små avloppsanläggningar om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period. Verksamheter och företag kan ansöka om uppehåll i hämtning om fastigheten inte kommer att nyttjas/ingen kommer att bo/övernatta i Kollektivtrafik, sophämtning och leveranser ska fungera under tillståndstiden. Vid avstängning ska alternativa färdvägar som är trafiksäkra anordnas. Cyklar och gående ska kunna ta sig fram utan problem, det är även viktigt att personer med funktionsnedsättning kan passera obehindrat.