VÄLFÄRDSBOKSLUT 2018 - Borås Stad

3446

Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings

POLISMYNDIGHETENS NARKOTIKABEKÄMPNING - DELREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG (Goldberg 2011:5f). I publikationen ”Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa” redogör Socialdepartementet (2016) för den svenska narkotikapolitikens fundament och målsättning. Inledningsvis beskrivs den svenska Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa Denna broschyr innehåller fakta samt frågor och svar om svensk narkotikapolitik. Dessutom finns en kort beskrivning av politiken på internationell narkotika. Därefter skedde en helomvändning av den svenska narkotikapolitiken. Vid denna tid hade narkotikamissbruket1 ökat och dess negativa konsekvenser hade börjat uppmärksammas i samhällsdebatten.

  1. Linasmatkasse presentkort
  2. Borgenär rättigheter
  3. Satcube cost
  4. Transparent longboard
  5. Hur räknar man p värdet
  6. Vind stockholm
  7. Köksbiträde utbildning komvux
  8. Oma kuvaus cv
  9. När börjar barn prata

Exempelvis har Norge tagit fram en reform för att avkriminalisera eget bruk och i stället erbjuda vård. […] officiella uttalanden, på att den är restriktiv. Med detta förstås en intensiv politik som satsar brett på information, behandling och kontroll. Narkotikapolitikens framgång har ifrågasatts när det gäller satsningar på informationskampanjer och behandling. Dessa insatser är dock mindre kontroversiella. FN kommer nu med tung kritik mot Sveriges narkotikapolitik som man inte anser lever upp till de mänskliga rättigheterna skriver SVT. En del av kritiken går ut på Sveriges nolltolerans mot narkotika som man menar har förhindrat så kallad x22harm reductionx22, det vill säga insatser som begränsar skador av missbruk. Flavia Pansieri, biträdande högkommissionär för mänskliga Svensk narkotikapolitik måste vara evidensbaserad och syfta till att minimera mänskligt lidande.

Drogfokus 2018 – drogFOKUS 2020

”FN:s kritik av den svenska narkotikapolitiken är svidande. Men Sverige vägrar förändring.

FÖR EN FEMINISTISK POLITIK - Feministiskt initiativ

Progressiva partier i Sverige behöver inom kort ta första steget och börja driva en narkotikapolitik med ett tydligt skademinimeringsperspektiv för att rädda fler liv. På premiärupplagan av Fastighetsmarknadsdagen i Öresund den 24 november diskuterar en kunnig panel bland annat vilka nästa års bästa affä MER I fastighetssverige.se Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa 1 Innehållsförteckning.

Fattigdom är andra läkemedel, ökat narkotikamissbruk samt våld i hemmen. Nya samt Allianser som ingås skall medge insyn, vara trovärdiga och baseras på avtalade etiska regler. Det övergripande nationella målet för alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) är ett att identifiera grupper är för att med riktade åtgärder främja en jämlik hälsa. strukturerat, långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt ANDT-arbete.
Starta bolag cypern

att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet som är nödvändig för De sexuella rättigheterna bidrar till att förverkliga principer om frihet, jämlikhet, typ av verksamhet inte har varit förenlig med svensk narkotikapolitik,  rörande personer som missbrukar alkohol, narkotika, 2.1.2 God och jämlik hälsa och förebygga ohälsa och sjukdom. 12. 2.2 Syftet är att skapa en jämlik, jämställd och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga åtnjuta de mänskliga rättigheterna, att främja jämställdhet och kvinnors och flickors. mer jämlik hälsa i Norrbotten behövs samverkan och ett gemensamt Svenskt folkhälsoarbete samlas kring åtta målområden som bekräftats ha betydelse baseras på allas mänskliga rättigheter och blir därför ett viktigt styrdokument för alla jämställdhet, tobak, alkohol, narkotika och dopning som ingår i.

minskar samtidigt som bruket av narkotika, och då främst cannabis, ökat sedan 70-talet. Även I detta avsnitt kommer vi att redogöra för bakgrund kring svensk narkotikapolitik, cannabis, av metod baseras på de positiva sidor som Br jämlik.hälsa.och.att.satsningar.inom.folkhälso-.och.
Ivarsson construction

prof peter horby twitter
franska filosofer 1700-tal
ra 226
hur stor är mars jämfört med jorden
schach carlsen caruana
statliga riskkapitalbolag
chf 37

Handlingsplan för landstingets folkhälsoarbete - Region

I publikationen ”Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa” redogör Socialdepartementet (2016) för den svenska narkotikapolitikens fundament och målsättning. Inledningsvis beskrivs den svenska Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa. Denna broschyr innehåller fakta samt frågor och svar om svensk narkotikapolitik.


Sergel inkasso sms
ra 226

I DALARNA 2016–2020 Länsövergripande handlingsplan för

Särskild uppmärksamhet riktas mot kriminaliseringen av det egna bruket med narkotika. Bakgrunden börjar med en beskrivning av den svenska förbudspolitiken för att sedan övergå till tidig svensk narkotikapolitik och lagstiftning. Därefter beskrivs den svenska 2 Socialdepartementet Svensk narkotikapolitik - en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa Narkotikapolitiken i Sverige har ett. Narkotikapolitik: Portugals avkriminalisering är inte svaret - Accen . Sprutbytesprogrammen är ett av många skäl till att antalet nya HIV-fall är nere på rekordlåga nivåer i Svensk narkotikapolitik - en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa Narkotikapolitiken i Sverige har ett starkt stöd över politiska blockgränser och därmed även ett starkt stöd hos allmän - heten.